Monday, February 20, 2012

Stephen Henighan, North of Tourism.


La segona col·lecció de contes del meu col·lega a la Universitat de Guelph Stephen Henighan es llig amb plaer i et deixa ecos suggeridors en la memòria que et sorprenen ara i adés. 

El leitmotiv de North of Tourism és la discolocació que experimenten les persones expatriades o migrants en diferents països (Brasil, Guatemala, España, England, Canada, Azerbaidjan i Montenegro) i èpoques històriques.  El títol i el contingut es situen al nord del turisme per entrar en les diferents històries a una profunditat a la qual els turistes no poden aspirar.

De les vuit històries, sis m’han agradat força perquè no només tracten de persones en situacions d’extrangeritat, sinó que també inclouen personatges amb sexualitats diverses i a contracorrent.  Potser les tres que més m’han agradat són “The Alliance of Tiny Kingdoms” perquè és un conte històric sobre els anys immediatament anteriors a la Primera Guerra Mundial però contat desde la perspectiva d’un diplomàtic marginal luxemburgués enviat a Montenegro; “Blind in Granada” perquè m’ha transportat a un entorn que m’estime molt; i “North of Tourism”, perquè al final té un toc autobiogràfic que fa que tot el conte sobre una francesa defensora dels drets humans a Guatemala esdevinga més suggeridor.

Globalment, una col·lecció ben encaixada que deixa el lector amb ganes de llegir més obra de Henighan.  Dóna gust veure que alguns acadèmics (Shaudin Melgar-Foraster, Albert Bosch o Stephen Henighan) saben deixar el llenguatge encarcarat a l’oficina i s’encaren amb el món amb la curiositat i el saber fer d’escriptors primer, éssers humans després, i professors d’universitat en darrer lloc. Espere acabar aviat la meva col·lecció de contes sobre maternitat i poder mirar-los a la cara amb un somriure de complicitat.

Sunday, February 12, 2012

Paul Auster, City of Glass (1985)

En un principi havia decidit llegir The New York Trilogy sencera. Però després d’acabar la primera part, City of Glass, he decidit que no estic d’humor per novel·la negra amb tocs d’erudició quixotesca i bíblica.

La novel·la està ben escrita i, encara que comença lenta, millora envers el final. Però tot i tenir un protagonista interessant, Daniel Quinn, amb traumes no tractats que acaben per costar-li la salut mental i la vida i ser una novel·la que intenta trencar els esquemes establerts del gènere, m’ha resultat insípida.  

Reconec el mèrit de Paul Auster a l’hora de mostrar que les identitats són múltiples, depenents del punt de vista i del moment de la vida en què hom es trobe, i també que la realitat és tan subjectiva com protagonistes, narradors, i personatges secundaris apareixen a la novel·la, però mentre la llegia, he sentit diverses vegades que ja l’havia llegida i oblidada amb anterioritat.

Així que les altres dues novel·les que formen la trilogia hauran d’esperar a millor vida.

October - Mary Oliver

Look, I want to love this world
as though it's the last chance I'm ever going to get
to be alive
and know it.

Mira, vull estimar aquest món
com si fóra la darrera oportunitat que mai tindré
d'ésser
i saber-me viva.

Friday, February 10, 2012

When Death Comes - Mary Oliver

Per al pintor Antoni Tàpies i totes aquelles persones que li treuen suc a la vida.

When Death Comes
[...] When it's over, I want to say: all my life
I was a bride married to amazement.
I was the bridegroom, taking the world into my arms.
[...] I don't want to end up simply having visited this world.

Quan arribe la mort
[...] Quan s'acabe, vull poder dir: tota la meva vida
he estat una núvia maridada a l'admiració.
He estat el núvi, que agafava el món a grapats.
[...] No vull acabar només havent visitat aquest món.

Thursday, February 9, 2012

The Kookaburras - Mary Oliver

In every heart there is a coward and a procrastinator.
In every heart there is a god of flowers, just waiting
to come out of its cloud and lift its wings. […]

En cada cor hi ha un covard i un procrastinador.
En cada cor hi ha un déu de flors, que tot just espera
poder eixir del seu núvol i aixecar les ales. […]

Nota: procrastinador, neologisme de l'anglès. Persona que sempre troba excuses per posposar allò que sap que ha de fer.

Wednesday, February 8, 2012

The Summer Day (El dia d'estiu) - Mary Oliver


Tell me, what is it you plan to do
with your one wild and precious life?

Dis-me, què penses fer
amb la teva salvatge i preciosa vida?

Tuesday, February 7, 2012

The Journey (El viatge) - Mary Oliver

Finalment un dia saberes
qué havies de fer i començares,
tot i que les veus que t’envoltaven
continuaven cridant
els seus consells dolents –
encara que tota la casa
tremolava
i senties el vell remolcador
als turmells.
‘Arrengla’m la vida!’
cridava cada veu.
Però no et vas aturar.
Sabies què havies de fer,
tot i que el vent furgava
amb els seus dits encarcarats
els fonaments,
tot i que la seva malenconia
era terrible.
Ja era massa
tard, i una nit salvatge,
i el camí farcit de
branques i pedres caigudes.
Però de mica en mica,
a mesura que deixaves enrere les seves veus,
els estels començaren a cremar
a través dels llençols de núvols,
i una nova veu va aparèixer
que lentament
vas reconèixer com teva,
que et feia companyia
amb cada gambada més i més profunda
vers el món,
convençuda de fer
l’única cosa que podies fer –
convençuda de salvar
l’única vida que podies salvar.

***

One day you finally knew
what you had to do, and began
though the voices around you
kept shouting
their bad advice –
though the whole house
began to tremble
and you felt the old tug
at your ankles.
‘Mend my life!’
each voice cried.
But you didn’t stop.
You knew what you had to do,
though the wind pried
with its stiff fingers
at the very foundations,
though their melancholy
was terrible.
It was already late
enough, and a wild night,
an the road full of fallen
branches and stones.
But little by little,
as you left their voices behind,
the stars began to burn
through the sheets of clouds,
and there was a new voice
which you slowly
recognised as your own,
that kept you company
as you strode deeper and deeper
into the world,
determined to do
the only thing you could do –
determined to save
the only life you could save.

Monday, February 6, 2012

Starfish (Estel de Mar) - Mary Oliver


[...] What good does it do
to lie all day in the sun
loving what is easy? [...]
[...] Quina bondat hi ha en
            jeure tot el dia al sol
                        estimant allò que és fàcil? [...]


Sunday, February 5, 2012

Mary Oliver, Wild Geese. Selected Poems i The Leaf and the Cloud

Aquesta setmana he descobert la poetessa estatunidenca Mary Oliver, nascuda el 1935 a Ohio i guanyadora del National Book Award y el premi Pulitzer.  Els poemes d’Oliver no captiven immediatament.  Escrits amb llenguatge senzill i enganyosament simples, no són ni una explosió, ni un misteri.  Però si perseveres en la lectura d’un poemari i una recopilació de poemes, et quedes fascinada.  Oliver et transporta a l’instant precís en el qual escriu el poema; viatja sense fronteres aparents entre el microcosmos de la natura i la cerca espiritual del significat de la vida.  


Explica ara i adés que va començar a observar la natura, llegir compulsivament i trobar una forma d’escriure les meravelles que descobria per escapar d’una infància infeliç.  Oliver explica que “I read the way a person might swim, to save his or her life. I wrote that way too” (“Llig com hom neda, per salvar la vida. I escric així també.”) (“Staying Alive”).  Oliver descriu els seus pares a “Flare” tot dient:

“The voice of the child crying out of the mouth of the
            grown woman
is a misery and a disappointment.
The voice of the child howling out of the tall, bearded,
            muscular man
is a misery, and a terror.”

“La veu de l’infant que crida per la boca de la
            dona major
és una misèria i una decepció.
La veu de l’infant que clama per la boca de l’alt, barbut
            i musculós home
és una misèria, i un terror.”

Oliver vol que cada poema represente una vida “lived with intelligence, patience, passion and whimsy” “viscuda amb intel·ligència, paciència, passió i fantasia capritxosa” (“The Swan”) i també té molt clar que “you must not, ever, give anyone else the responsibilitiy for your life” “mai no has de cedir a cap altra persona la responsabilitat sobre la teva vida” (“Staying Alive”).

Hi ha tants poemes i versos de l’Oliver que m’agraden que he decidit que cada dia d’aquesta setmana us en posaré un al blog.

Per cert, algú sap si la Mary Oliver ha estat traduïda al català?